ZOO Bojnice

Po nádych exotických krajín si zájdite do najstaršej zoologickej záhrady na Slovensku Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955

Najstaršia zoologická záhrada na Slovensku. Vznikla v päťdesiatych rokoch minulého storočia a jej začiatok a poloha sú úzko späté s Bojnickým zámkom. ZOO Bojnice bola založená na návrh pracovníkov Bojnického zámku a pre verejnosť bola otvorená v roku 1955. V súčasnosti na ploche 41 ha chová a vystavuje vyše 400 druhov zvierat a okolo 2 500 jedincov.

Po rozsiahlej rekonštrukcii bol v roku 2002 otvorený pavilón opíc, ktorý spolu s pavilónom slonov, akváriom a teráriom patrí k najzaujímavejším expozíciám.

V roku 2012 bola v priestore pred viváriom vybudovaná motýlia záhrada. Novinkou a lákadlom je od júla 2014 expozícia motýľov v stavbe z kovovej konštrukcie, potiahnutej sieťkou.

ZOO Bojnice dosiahla viaceré významné chovateľské úspechy, prispela k zachovaniu genofondu mnohých vzácnych druhov. Okrem iných rysa ostrovida (Lynx lynx carpaticus), sovy dlhochvostej (Strix uralensis) a v posledných rokoch plamienky driemavej (Tyto alba).

Medzi najvzácnejšie chované zvieratá patrí  mačiak Rolowayov  (Cercopithecus roloway) – jeden z 25 najohrozenejších primátov sveta, bongo horský (Boocercus euryceros isaaci),  takin zlatý (Budorcas taxicolor bedfordi).