Múzeum praveku

Ako žil neandertálsky človek a čo by sme mu určite nezávideli sa určite dozviete v Múzeu praveku. Bojnice ležia na jednom z najstarších území Slovenska.

Bojnice – klenot pravekých dejín, významná európska lokalita sídla neandertálskeho pračloveka

Bojnice sa radia medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najbohatšie lokality s paleolitickým osídlením na Slovensku. Prví ľudia – neandertálci sa tu usadili v období štvrtohôr v dobe kamennej pred 120.000 – 90.000 rokmi. Mimoriadny význam Bojníc spočíva v tom, že sa tu našlo až 11 vrstiev pravekého osídlenia a jedny z najbohatších nálezov existencie neandertálskeho pračloveka moustierskeho typu na území Európy.

Archeológovia v Bojniciach objavili až niekoľko tisíc artefaktov, svedčiacich o živote neandertálcov na území dnešného mesta (množstvo štiepaných kamenných nástrojov, fosílne zvieracie kosti i zvyšky ohnísk).

Múzeum praveku (v areáli  Prepoštskej jaskyne, kde neandertálci žili) prezentuje náučnú expozíciu v prírode. Návštevníci sa môžu oboznámiť s dobou, v ktorej tu praľudia pôsobili, aký viedli spôsob života v rámci svojho rodu (skupiny), aké si zhotovovali nástroje i ktoré nástroje boli objavené, aké zvieratá žili na území Bojníc, akým spôsobom tieto zvieratá lovili, kosti ktorých zvierat sa tu našli, ako aj mnoho ďalších zaujímavostí o dobe, kedy sa každý deň tvrdo zápasilo o holý život…  

Vykročte do dávnych dôb histórie nášho ľudského rodu a objavte tajomnú dobu pravekých neandertálcov.